Akademik Personeller Görevleri ve Maaşları

Akademik Personeller Görevleri ve Maaşları


Akademik personeller üniversite eğitimini tamamladıktan sonra bu kurumlarda YÖK’e bağlı olmak kaydıyla çeşitli konularda özgün araştırmalar yapan kişilerden oluşmaktadır. Akademik personellerin görevleri ve maaşlarını ayrı ayrı inceleyerek bu görevler hakkında daha sağlıklı bilgiler edinebiliriz.

  • Okutman: Asıl görevi üniversitelerde eski dillerde yazılmış kaynakları araştırarak eğitim ve öğretime yardımcı olmaktır. Derece-kademe durumuna göre 3.620TL ile 3.680TL arasında maaşlar almaktadır.
  • Araştırma görevlisi: Dekanlık ya da bölüm başkanlığı tarafından belirli bir konuyu araştırmak üzere görevlendirilen akademik personellerdendir. Derece-kademe durumuna göre 3.710TL ile 3.760TL arasında maaş alırlar.
  • Uzman: Belirli bir alanda ileri düzey bilgiye sahip olan kişilerdir. Üniversite bölümlerine bağlı olarak personel sayısında oldukça farklılık olmaktadır. Bazı bölümlerde hiç uzman akademisyen olmayabilir. Maaşları okutmanlarla aynıdır.
  • Yardımcı doçent: Üniversitenin kendi içerisinde en çok atamasını yaptığı öğretim üyelerindendir. Doktorasını tamamlamış ve akademik çalışmaları fakültede doçent veya profesör olan en az 3 jüri tarafından kabul gören kişiler yardımcı doçent olabilir. Maaşları 4100TL civarındadır.
  • Doçent: Lisansüstü eğitiminde yapmış olduğu çalışmalardan bağımsız olarak yeni araştırmalara yönelerek çeşitli alanlarda makale yazarak, proje geliştirerek ve tezler hazırlayarak bunların fakülte tarafından görevlendirilen jüri tarafından kabul görülmesi halinde doçent olunabilir. Maaşları 4275TL civarındadır.
  • Profesör: en yüksek rütbeye sahip akademik personel Herhangi bir sanat veya bilimsel bir dalda en yüksek mertebedeki uzman kişilerdir. Profesör maaşları hizmet süresine ve derece-kademe ilişkisine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. 3 yıldan az süre ile profesörlük yapmış akademisyenler 5620TL, 3 yıldan fazla süreyle profesörlük yapmış akademisyenler ise 6225TL maaş almaktadırlar.
[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Yorum Yap