Budizm Nedir Budistler Neye İnanır ?

 

Budizm Nedir Budistler Neye İnanır ?


Hindistan’da dünyaya gelmiş Buda’nın ve onun öğretilerinin inanç biçimi olarak bilinen Budizm, temelinde dört öğretiden oluşmaktadır. Budizme göre hayat bir keyif alma yeri değil, acıların paylaşıldığı ve bu acıların insanları olgunlaştırdığı bir mabettir. İnsanların dünyevi heveslerden uzaklaşmaları gerekmektedir. Bu uğraş boş ve amaçsızdır. Ancak dünyevi istekleri bir kenara bırakmış insanlar Nirvana’ya ulaşabilmektedir. Nirvana, insanların ruhunu dinlendirecek ve onlara hayatın amacını göstermiş olacaktır.

Milattan önce 560 yıllarında ortaya çıkan bu inanışın temsilcisi olan Buda’ya göre putları yıkmak esastır. Buda yaşamı boyunca insanlara dünyevi zevklerden uzak bir hayatın var olması gerekliğini aşılamaya çalışmıştır. Kendini hiçbir zaman Tanrı olarak nitelendirmeyen Buda’nın yaşamı iç huzuru arayarak geçmiş, insanlara bilgeliği ve doğruluğu öğretmeyi bir görev olarak kabul etmiştir. Kaynaklara göre Budizm inancını var eden sekiz ana yol bulunuyor. Bu yollar başta inanç, insan davranışlarındaki kararlılık, söz, düşünce ve yaşamsal gaye çerçevesinde doğru yola erişebilmektir. Tamamı her insanın eşit olduğu ve eşit şartlarda yaşaması gerektiğini öne süren Budizm inanç maddeleri arasında hata kabul edilebilir bir gerçektir. Önemli olan bu hatalardan ders alarak günahlardan arınmak ve iyiliğe yönelmektir.

Toplumun her kesiminde birey hatalarının karşılığı olarak yöneldiği günahlarda kendinden uzaklaşan ve hayatın amaçsız zevklerine adapte olacaktır. Bu durum insanlar için kendilerini bulma yolundaki en büyük engeldir. Günümüzde Budizm bir din olarak kabul edilmeyip bir inanış biçimi şeklinde kaynaklardaki yerini almıştır. Bu durumun temelinde ölüm sonrası yaşamın belirsizliği bulunmaktadır. Genellikle insanların iyiliğe yönelmesini sağlayan bir öğreti biçiminde tanımlanan Budizm inanışında erdemli davranış esas alınmıştır.

İnsanların çevrelerinde olup biten karşısında duyarlı olması, sözlerinde kararlılık ve güven barındırması, acılarından ders alması ve bu acıların kendilerini olgunlaştırması gibi temeller de Budizm’in vazgeçilmez prensipleri arasında bulunmaktadır. Doğu uygarlıklarında yaygınlaşan bu inanış günümüzde de pek çok toplum tarafından benimsenmiştir. İyilik ve sevgi gibi temel kavramların bir inanış olarak insanlara öğretilmesini esas alan Budizm ile yanlışlardan uzaklaşmak ve doğruya evrilmek kişiyi bireysel hırslarından uzak bir yaşamla tanıştıracaktır. Budizm Nedir anka kuşu

budizm
budizm
budizm nedir
budizm dini
budizm sembolü
hinduizm ve budizm
budizm ibadet yeri
budizm ne demek
budizm tanrıları
budizm nedir kısaca
budizm felsefesi
budizm dini nedir
budizm dinini benimseyen en büyük ülke

[Toplam:1    Ortalama:1/5]

Yorum Yap