Empresyonizm (İzlenimcilik) Nedir ?

Empresyonizm (İzlenimcilik) Nedir ?


Empresyonizm veya bilinen diğer adıyla izlenimcilik akımı 19.yüzyıl Fransasında ortaya çıkmış ve sanat dallarının bütününü etkilemiştir. Başta görsel sanatlardan resim üzerinde hakim olan empresyonizm akımı kısa sürede tüm sanatçıları etkisi altına almıştır. Ünlü ressam Claude Monet “Gün Doğumu” adını verdiği tablosuyla bu akımın baş temsilcisi olmuştur. Tablosunda yaşamın ve doğanın naturel etkisini koruduğu renkleri ile izlenimci bir tarz yaratmıştır. Bu tarza göre doğadaki her şeye olabildiği kadar gözlemci bir yaklaşımla sanat eserleri vermek esas alınmıştır. Sembolizmle benzeyen akımın hayal gücüne olan somut yaklaşımı arada ince bir çizgi oluşmasını mümkün hale getirmiştir. empresyonizm akımı kapsamında daha çok sade tasvirlere ve doğanın olağan akışının seyrine yer verilmektedir.

Empresyonizm Akımının Temsilcileri


Günümüzde pek çok sanatçı Fransa’da süregelen bu akımdan etkilenmiştir. Dünyada Auguste Renoir, Van Gogh, Cezanne, Sisley, Claude Monet gibi ressamlar ile R.Maria Rilke, Paul Verlaine, James Joyce ve Arthur Rimbaud gibi yazalar izlenimcilik akımına yönelik eserler icra etmiştir. Türk edebiyatında empresyonizm etkileri Ahmet Muhip Dranas’ın eserlerinde ve Cahit Sıtkı Tarancı’nın şiirlerinde gözlemlenmiştir. Bu alanda eser icra eden Türk sanatçılar azınlıktadır.

Empresyonizm Akımının Özellikleri


Bu akımın bilinen en önemli özelliklerinden biri sanatçıların kendi duygu ve düşüncelerini eserlerinde bir araya getirmesidir. Genellikle akımın bir getirisi olarak her sanatçı kendi hislerini yansıtan eserleri sanat tarihine kazandırmıştır. Hayaller ve soyut tasvirler yerine nesnelerin somut yansımaları gerek resimde gerekse de edebiyatta etkili olmuştur. Görülenin olduğu gibi eserlere aktarılması şeklinde de tanımlanabilen izlenimcilik akımı objektiflikten çok sanatçının kendi dünyasının doğrusal bir düzlemde tasviri şeklinde ifade edilmektedir. Bu bağlamda daha çok etkilenilen temalar doğa ve insan ilişkileridir.

Işıkların ve renklerin olabildiğince baskın olarak kullanıldığı empresyonist resimlerde nesnellik ikinci plandadır. Bireye özgü yorumlamalarda ise hayal gücünü zorlayan öğeler yerine günümüzde alışık olduğumuz detaylara yer verilmektedir. Sanatçıların hayal dünyalarını süsleyen tasvirler izlenimci bir yaklaşımla ele alınırken duygular da ön planda tutulmaktadır. Dış dünyanın imgelemleri empresyonizm akımına uzak bir kavram niteliğinde olup şairlerin kendi kişiliklerini derlediği yazılar tercih edilmiştir.

 

Bir Önceki Konumuz asit yağmurlarını okumanızı tavsiye ederiz

empresyonizm,empresyonizm nedir,kolay empresyonizm çizimleri,empresyonizm sanatçıları,kolay empresyoniz

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Yorum Yap