Enerji Sistemleri Mühendisliği Nedir?

Enerji Sistemleri Mühendisliği Nedir ve İş İmkanları


İlerideki yaşantımız,mutluluğumuz ve verimliliğimiz için kendimize yönelttiğimiz en önemli sorulardan biridir:“Ben hangi mesleği seçmeliyim?”

Bu yazının,ülkemizde “Enerji Sistemleri Mühendisliği okuyorum.”dendiğinde karşılaşılan sorulara ve tercih yapacak arkadaşları aydınlatmaya bir cevap niteliğinde olmasını diliyorum.

Günümüzde artık politikalar enerji üzerine dizayn edilip,tasarlanmaktadır.Bu yüzden önümüzdeki 50 yıl için bu sektörün çok güzel imkanları ve projeleri bize sunacağı gerçeği vardır ki bu da bize önümüzdeki yıllarda enerji sistemleri mühendislerine olan ihtiyacın artacağını gösteriyor.Gelecek 50 yılın en önemli problemlerinden biri olan,enerji arz güvenliğini çözecek,enerji sistemleri mühendislerine olan ihtiyaç artacaktır.Ayrıca bu meslek Avrupa Birliğine uyum süreci çerçevesinde ve serbest piyasa ekonomisinde,hem dünyada ve hem de ülkemizde ihtiyaç duyulacak mesleklerden olacaktır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, enerji kaynaklarının her çeşidinin; tespiti, üretimi, işletilmesi, iletimi ve dağıtımının modüler (Konvansiyonel enerji,yenilenebilir enerji, hidrojen enerji, bio-enerji, nükleer enerji, enerji planlama ve yönetimi)  olarak verilmesini amaçlar.

Enerji Sistemleri Mühendisliğinin Başlıca Görevleri


Enerji Sistemleri Mühendisliği’nin başlıca en önemli  görevlerini de şu şekilde sıralayabiliriz:

-Enerjinin yeterli,kaliteli,sürekli,düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması(Ekonomik dengeler ve kalkınma için olmazsa olmaz bir madde olarak sayabiliriz.)

-Enerjide dışa bağımlılığının en aza çekilmesi

-Ulusal ve çevre dostu enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak enerji santrallerinin belirlenmesi ve bunların devlet politikası haline getirilmesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde Okutulan Dersler şu şekilde sıralanabilir:

-Bilgisayar,nükleer enerji,hidrolik enerji,mühendislik ekonomisi,teknik elektrik ve temel mühendislik(matematik-fizik vb) gibi dersler okutulmaktadır.Yüksek lisans düzeyinde ise branşlaşmanın yoğunlaştığı dersler verilir;yenilenebilir enerji kaynaklarının incelenmesi,modellenmesi,simülasyonu,analiz ve tasarımı,optimizasyonu hakkında bilgiler alınabiliyor.

Enerji Sistemleri Mühendisliği’nin Çalışma Alanları da aşağıdaki gibidir.

-Enerji üretimi,iletimi,dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak geniş iş alanları bulacaklardır.Çalışılabilecek mevcut kuruluşlar ;EPDK,PİGM,MTA,Bor Enstitüsü,EİE,EÜAŞ,TEİAŞ,TEDAŞ,DSİ,TKİ,TPAO,BOTAŞ,TÜPRAŞ,TAEK’tir.

-Bunların dışında birçok özel sektör kuruluşunun enerji açığını kapatmak için,biyo-enerji,jeotermal,rüzgar ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yaptığı düşünüldüğün de mezunların geniş bir iş alanı olduğu açıkça görülüyor.

Unutmayın ! Enerji kimdeyse güç ondadır !

Sevgilerimle.

Dilara Öztürk.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

3 Comments

Yorum Yap