Entegrasyon Testi Nedir? Nasıl Yapılır ?

Entegrasyon Testi Nedir?


Entegrasyon testi nedir derseniz proje ile geliştirilen modül ve operasyonel işlerin doğru çalışıp çalışmadığını anlamak için yapılan testtir. Farklı modüller eklenmesi halinde bile proje doğru çalışmalıdır. İşte bunu anlamak için birbirinden bağımsız olarak test edilmiş iki yazılım birbirine bağlanarak veri aktarımı sağlanır ve modüller test edilir. Testin amacı bu birleşim esnasında ortaya çıkan sorunları bulmaktır.

Entegrasyon Testi Çeşitleri

Bu test temel olarak birim test ve entegrasyon testi olarak ikiye ayrılmaktadır. Birim test ile geliştirilen kodun küçük bir kısmı hızlı bir şekilde test edilir. Doğru oldukça çalışma üstüne eklenerek devam eder.

Entegrasyon testi ile de birkaç modül birbiri ile bağlı şekilde test edilir. Metotlar tek başına doğru iken bir araya geldiğinde hatalar olabilecektir. İşte entegrasyon testleri ile bu sorunlar tespit edilecektir. Modülün doğru şekilde çalıştığından bu testlerle emin olabilirsiniz. Entegrasyon testi çeşitleri 4 tanedir.

Big Bang Integration Test

En yaygın kullanılan entegrasyon testi budur. Geliştirilen tüm modüller bir araya getirilir ve test gerçekleştirilir. Birbiri ile çalıştığında anlam ifade eden modüller test ile kontrol edilir. Ancak birim başı metotların doğruluğu gözden kaçabilir.  Uygulamada en sık kullanılan entegrasyon testi budur.

Top-Down Integration Test

Bu test ile modüller arası geçişler yapılırken hatalar tespit edilir. Test yukarıdan başlayarak aşağıya kadar yapılır. Test aşama aşama ilerleyecektir. Son olarak her aşama kendi içinde test edilir ve test sona erer.

Bottom-Up Integration Test

Bu test yöntemi alttan yukarıya doğru ilerlemektedir. Alt taraftaki stublar unit testlerden geçirilir ve yukarıya doğru ilerlenir. Her test başarılı oldukça ilerleme kaydedilir. Tüm stublar için unit testler tamamsa tüm testler bir üst seviyede birlikte olarak ele alınır. Test yapmaya stublardan başlandığı için hatalar daha baştayken tespit edilebilmektedir.

Sandwich/Hybrid Integration Test

Hybrid integration test iki şekilde gerçekleştirilebilir. Bir kısmında top down diğer kısmında bottom up tipleri kullanılır. Karma bir tip olmasının amacı bazı modüllerin gruplara ayrılarak test edilebilirken kalanlar da ayrı bir şekilde test edilmektedir.

 

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Yorum Yap