Fotosfer Nedir? Katmanları Nelerdir?

Fotosfer Nedir?


Işık yuvarı anlamına gelen fotosfer nedir diyenler için kısaca güneşin atmosfer katmanıdır. Dünyamızı aydınlatan güneş pek çok katmandan oluşur. Tüm bu katmanlar güneş içi ve güneş atmosferi olarak ikiye ayrılır. Güneş içinde içten dışa doğru çekirdek, ışınımsal bölge ve konveksiyon katmanı bulunur. Güneş atmosferi ise içten dışa doğru fotosfer, kromosfer, korona, güneş lekeleri, granüller ve prominanslar katmanlarından oluşur.

Fotosfer Katmanı

Fotosfer güneş atmosferinde bulunan ilk katmandır. Işık küre olarak adlandırılan bu katman güneş yüzeyinden başlayarak 500 km yüksekliğe kadar ulaşır ve gazlardan oluşan bir katmandır. Sıcaklık 5840K’dır. Bu katmanda güneş lekeleri bulunur ve yıldızlar da bu katmanda görünür.

Işık küre denilen bu katmanda bir nesnenin 500 nanometrelik bir foton için görsel derinliği 2/3’tür. Nesnelerin ışığa karşı saydamlığını kaybettiği bölge ışık yuvarıdır. Bu katman genelde güneş yüzeyi ve yıldızları belirtmek için kullanılır.

Fotosfer çekirdek içi katmanlara göre soğuk sayılan bir katmandır ve dışarıya doğru enerji yayar. İşte bu sebeplerden güneş atmosferi olarak adlandırılır. Bu katmanda bulunan basınç atmosfer basıncının 1/100’ü kadardır. Ortalama sıcaklık ise dünya çekirdeği ile benzerdir ve 6 miiyon °C’dir. Güneş’in üzerinde görülen pırıltılar fotosfer katmanında bulunan hidrojenin helyuma dönüşmesi ile ortaya çıkar.

Fotosfer Yüzeyi

Fotosfer yüzeyi taneli yapılardan oluşur. Her tanenin boyutu bin km kadardır. Bu taneler sayesinde enerjiyi yüzeye taşıyan konveksiyonel akıntılar oluşur. Yüzeydeki bu tanecikler kaynayan sudan çıkan baloncuklara benzer. Bir batar bir çıkar görünümündedir. Güneş yüzünde görülen parlak sarı tanecikler sıcak gazların yükselmesi ile ortaya çıkar. Daha koyu kırmızı renkte olanlar ise gaz kütlesinin alçalması ile ortaya çıkar.

Güneş lekeleri büyük ve koyu lekelerdir. Bu lekeler güneş yüzeyinde düzenli olarak görülür. Lekeler çevresindeki yerlere göre yaklaşık bin derce daha soğuktur. Soğuk olduğundan da daha koyu renkte görünür ve güneş lekesi olara anılır. Güneşte uzun yıllar bu lekeler kalacaktır. Lekelerin uzun süre kalması ise güneşteki sıcaklığın arttığını gösterir. Güneş yüzeyindeki gazlarla ilgili bu olayların hepsi fotosfer yüzeyinde gerçekleşir.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Yorum Yap