Hat Sanatı Nedir? Nasıl İsim Yazılır ?

Hat Sanatı Nedir? Nasıl İsim Yazılır ?


      Yazı ve çizgi anlamlarına gelen hat, yazı dilini estetik bir hale getirme sanatıdır. Hat sanatı ise günümüzde daha çok güzel yazı anlamında kullanılmaktadır. Yani, yazıları daha göze hitap eden şekilde yazmak da diyebiliriz. Hat sanatının tarihteki ilk isminin Hüsn-i Hatt olduğu düşünülürken, batı kültüründe hat sanatının adı kaligrafidir. Ancak kaligrafi daha genel bir yargıyı ifade ederken sanat anlamı da taşımamaktadır.

       Hat sanatının bugüne kadar gelmesinde Abbasiler devrinde yaşayan Bağdatlı İbn Mukle’nin emekleri büyüktür. Hat sanatçısı ve aynı zamanda vezir olan İbn Mukle, sanata büyük yenilikler katmış ve yayılmasında rol oynamıştır. İbn Mukle zamanında hat sanatı 6 farklı isimde incelenirdi ve bunların toplu adına Aklam-ı Sitte adı verilirdi. Bundan 100 yıl sonra ise Ali Bin Hila adındaki bir başka hat sanatçısı ile hat sanatı Arap bölgesinde gelişmeye devam etti.

Osmanlı Devletinin Hat Sanatına Katkıları


     Hat sanatı Osmanlı’da tanınmaya başladıktan sonra büyük bir önem taşımaya ve gelişmeye başladı. Özellikle Osmanlı ve İran asıllı hat ustaları, bu sanatın gelişmesine vesile olmuştur. Hat sanatının tarihteki en parlayan dönemi ise Şeyh Hamdullah zamanında gerçekleşmiştir. Aklam-ı sitte’ye yenilikler getiren Şeyh Hamdullah, sanatın çok daha özel bir hal almasını sağlamıştır.

Hat Sanatının Anlamı


     Hat sanatı 1800’lü yıllardan sonra genel bir hal almaktan çok özel olarak gelişmeye başladı. Bu dönemde yaşayan İsmail Zühdü ve Mustafa Rakım adlı iki kardeş, hat sanatında kendi stillerini oluşturarak sanatın bambaşka bir boyut kazanmasına neden oldu. Hat sanatı, Osmanlı tarihinden sonra ülkemiz topraklarında gelişerek tüm dünyaya yayılmıştır.

En parlak zamanlarını Osmanlı zamanında geçirmesi nedeniyle de, hat sanatı genel olarak Osmanlı adı ile bilinmektedir. İstanbul ise hat sanatının tarihte en çok gelişme gösterdiği şehirlerin başında yer almaktadır. İstanbul’da yapılan hat çalışmalarına ithafen ‘’Kuran-ı Kerim Hicaz’da nazil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı’’ denmektedir. hatmi çiçeği

[Toplam:2    Ortalama:3/5]

Yorum Yap