Kendini Gerçekleştiren Kehanet & Eğitim Methodlarına Uyarlanması

Araştırma Harvard Üniversitesi’nde profesör olan Robert Rosenthal ve arkadaşlarının 1969 yılında yaptıkları bir çalışmadır. Bir grup psikoloji uzmanı seviyelere göre ayrılmış belirli okullarda özellikle ders yılı başında sınıflarda çeşitli zekâ testleri uygular. Biraz zaman geçtikten sonra araştırma yaptıkları sınıfların öğretmenlerine, her sınıfta toplam dört öğrencinin üstün zekâlı olduğunu; yalnız bunu öğrencilere kesinlikle belli etmemeleri gerektiğini söylerler. Ama işin gerçek yüzü öyle değildir. Öğretmenlere isimleri söylenen çocuklar aslında üstün zekâlı değil, sadece kura ile saptanmış olan öğrencilerdir. Yılsonu gelip çattığında ise belirlenen bu çocukların başarılarının arttığı görülür. Yapılan bu araştırma, çok büyük ilgi çekmiş ve Robert Rosenthal buna “kendini gerçekleştiren kehanet” adını vermiştir. Yapılan bu önemli araştırmadan çıkaracağımız en güzel sonuç şudur; çocuklarımıza ne söylüyorsak, aslında öyle olma olasılıklarını artırıyoruz…

Eğitimde Kendini Gerçekleştiren Kehanet Modeli

Hayatta hiçbir birey bütün alanlarda iyi olamaz. Mutlaka her insanın zayıf ve güçlü yönleri vardır. Güçlü yön demek, belli bir hususta veya bir işte, devamlı olarak kusursuza yakın performans sergilemek demektir. Odaklanmak ise bizim gerçeğimiz olur. Eğer insan yanlış şeylere odaklanırsa daima yanlışları yakalar, bizim güçlü yönlerimizi yaşama yansıtmak konusu ile ilgili kendimize olan güvenimizi zedeler. Bilişsel performansımızı olumsuz yönde etkiler. Başarı, bizim güçlü yönlerimizi bulmaya ve bu yönlerimizi geliştirmeye bağlıdır.

Çocuğunuz ve Öğrencileriniz İçin Motive Edici Olun!

Güçlü yönlere odaklanmak kavramıyla “kendini gerçekleştiren kehanet” eğitim yaklaşımı, bize birbiriyle çelişiyor gibi görünebilir; zira güçlü yönlere odaklanma kavramının ana temasında, yeteneğin; eğitim, azim ve kararlılıkla ortaya çıkamayacağı kabul edilir. Daha doğrusu, çok büyük emek gösterip, sınırlı sayıda gelişme sağlanabilir; yalnız bu yönde harcanan azimle, ortaya çıkan sonuç çoğunlukla birbiriyle uyumsuzdur. Buna rağmen, “kendini gerçekleştiren kehanet”eğitim yaklaşımı öğrenciden ne bekliyorsanız, onu alırsınız biçiminde açıklayabileceğimiz bir yaklaşımı temsil eder.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Yorum Yap