Lübnan Nasıl Bir Ülkedir?

Lübnan Nasıl Bir Ülkedir?


Lübnan, Cumhuriyet ile yönetilmekte olan bir ülkedir. Arap ve Ortadoğu ülkesi olarak Doğu Akdeniz kıyısında bulunmaktadır. Lübnan’ın Başkenti Beyrut’tur. Doğusunda ve Kuzeyinde Suriye bulunmaktadır. Ülkenin yüz ölçümü 10.452 kilometrekaredir. Nüfusuna bakıldığında ise 6.185.000 olduğu tespit edilmiştir. Lübnan’ın resmi dili ise Arapçadır.

Lübnan’ın Nüfus Dağılımı


Genel olarak Lübnan’ın nüfusu oldukça homojeniktir. %90 Arap oranında Arap bir nüfusa sahiptir. İçerisinde farklı etnik kökenler barındırmaktadır. Lübnanlı Araplar, Suriyeliler, Filistinli mülteciler ve farklı göçmen Araplar da bu ülkenin nüfusu içerisinde yer alır. Lübnan’da yaşanan iç savaştan önce Hıristiyan ve Müslümanların sayısı birbirine eşitti. Fakat artık Müslüman sayısı oldukça fazladır. Lübnan’ın Nüfusuna bakıldığında %59,7’sinin Müslüman, %39’unun Hıristiyan, %1,3’ünün Dürzi olduğu tespit edilmiştir. Özellikle de Lübnan’da yaşanan iç savaştan sonra göçler olmuş ve demografik yapısı değişmiştir. Hıristiyanların azalması Müslümanların artmasına neden olmuştur. Günümüzde hala Müslüman sayısı artışta ve Hıristiyan sayısı azalıştadır.

Lübnan’ın Dili


Lübnan resmi ve ulusal olarak Arapça dilini kullanmaktadır. Aynı zamanda Fransızca ve İngilizce de kullanılmaktadır. Ana Dil Arapçadır ve tüm okullar, etnik kökenler ve gruplar arasında da Arapça olarak kullanılmaktadır. Lübnan’ın dili Arapça olsa da İngilizce de oldukça fazla kullanılmaktadır. Müslümanlar Fransız etkisinden rahatsız oldukları için yabancı dil olarak Fransızca yerine İngilizceyi tercih etmektedir. 20. Yüzyıldan bu yana yabancı dil olarak tepki için İngilizce kullanılmıştır.

Lübnan’da Eğitim


Lübnan eğitim konusunda etkin bir ülkedir. Lübnan’ın okulları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır. ABD’de hazırlanan bir rapora göre Lübnan Üniversitesinde öğrencilerin yarısı tek bir devlet üniversitesine gitmektedir. Geri kalan yarısı ise diğer 42 özel üniversite arasında eğitim almaktadır. Lübnan Üniversitesi oldukça köklü bir üniversitedir. Bu nedenle de eğitim alanında uzmanlaşmıştır. Arap dünyasının en fazla okuma yazma oranının bulunduğu ülke olarak Lübnan görülmektedir. 15 yaşın üzerinde bulunan kesimin %87’sinden fazlası okuma yazma bilmektedir. Bu oran erkeklerde %93, kadınlarda ise %87 oranında görülmektedir. Lübnan’da 140.000 öğrenci bulunmaktadır. Modern, özgürlükçü ve eğitimci bir okul olan Lübnan Üniversitesi oldukça tercih edilmektedir. sibirya kurdu

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Yorum Yap