Makine Mühendisliğinde Yabancı Dilin Önemi

Makine Mühendisliğinde Yabancı Dilin Önemi


Günümüzde yabancı dilin önemi giderek artmaktadır. Bir çok insan eğitim tercihlerini yabancı dil olarak seçerek kendini geliştirme çabası içerisine girmektedir. Bunun haricinde dil okulları, yurt dışına seyahatler ve eğitim gibi imkanları da değerlendiren kişi sayısı oldukça yüksektir.

Firmalar işe alım sürecinde yabancı dili bir kriter olarak koyup çeşitli meslek dallarına göre ikinci dili istemektedirler. Sektörden sektöre değişen bu sistem genel anlamda hep bir tercih olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye’de mühendislik eğitimi 3 farklı şekilde sunulmaktadır. Üniversiteden üniversiteye göre değişen bu sistemde Türkçe, İngilizce ve Türkçe-İngilizce eğitim zorunlu kılınmaktadır. İngilizcenin bu denli önemli olduğu piyasada her bir makine mühendisinin rakiplerinden öne geçmek için en az bir yabancı dile sahip olması gerekmektedir.

 

Makine Mühendisliğinde Yabancı Dil Eğitimi Nedir?


Makine mühendisliğinde yabancı dil eğitimi okuldan okula farklılık gösterip yaygın bir şekilde kullanılan eğitim sistemidir. Bazı okullarda derslerin bir kısmı Türkçe bir kısmı İngilizce verilirken bazı yerlerde hepsi Türkçe veya hepsi İngilizce verilmektedir. Bu durum aynı şekilde üniversitelere göre değişkenlik gösterirken ikili ilişki olarak adlandırdığımız öğretmen-öğrenci ilişkilerinde de geçerlidir. Sistemde sınavlar, ödevler ve araştırmaların hepsi istenilen dilde gerçekleştirilmelidir.

 

Makine Mühendisliğinde Yabancı Dilin Faydaları


• Yabancı dili iyi olan bir makine mühendisinin sektör içerisinde çeşitli pozisyonlar iş bulma imkanı daha kolaydır.
• İş hayatına girdiğinde yabancı dilde yazılmış olan dökümanları okuyabilme, çevirebilme yeteneği ile daha verimli sonuçlar sunabilecektir.
• Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dünya çapındaki olayları daha rahat takip edebilir, yabancı projeleri okuyup ilham kaynağı edinebilir.
• Sektör içerisindeki bir çok programın yabancı firmalar tarafından yapılması sonucu mesleki terimlere hakim olduğu için işleri daha çabuk halledebilme imkanı bulur.
• Okuldan mezun olduktan sonra yurt dışında çalışmak isteyen genç mühendisler için olumlu bir etken olarak görülür.

Makine Mühendisliğinde Yabancı Dilin Zararları


• Eğitim sistemi İngilizce olan bir okulda okuyan bireyin teknik geziler sırasında anadilinden farklı bir dili ile karşılaşması konuyu daha çetrefilli bir hale getirecektir. Bu gerçek genç mühendis adayının kafasını karıştıracak ve hatta geleceğinin olumsuz şekillenmesine bile yol açabilecektir.
• Aynı şekilde yabancı dil eğitimi veren bir mühendislik fakültesindeki öğrenci derslerde olan başarısının düşük olma ihtimali ile birlikte alanından uzaklaşacaktır.
• Bu durumlar bir araya geldiğinde ise mühendislik bilgisi eksik genç mühendisler yetişecektir.
• Yabancı dilde eğitim verilen sınıflarda anadilde gerçekleşen iletişim ortamı eksik kalacaktır. Beyin fırtınalarında düşüş, bilgi alışverişlerinde eksiklikler meydana gelecektir.
• Anadilde söylenen kelimeler beyinde kavram kargaşası yerine sezgisel bir dille algılanabilir halde iken yabancı dilde kullanılan bir kelime aynı statü içerisine girememektedir.
• Yabancı dilde eğitim veren kişinin de bu alanda eksik kalması bilgilerin karışmasına ve anlam kargaşasına neden olmaktadır.

Yabancı dil önemli bir ihtiyaçtır fakat girişim süreci içerisinde atılım sahibi olmadan önce konunun tam anlamıyla kavranması ve özünsenmesi daha önemli bir durumdur. Ülkemizde verilen yabancı dil eğitimi bazı okullarda çok iyi iken bazı okullarda vasat seviyededir. Bu sebepten ötürüdür ki hala mühendisliklerin Türkçe mi yoksa İngilizce mi verilmesi gerektiği kanaatine tam olarak varılamamıştır.

[Toplam:1    Ortalama:3/5]

Yorum Yap