Periyodik Cetvel Nedir Nasıl Kullanılır?

Periyodik Cetvel Nedir Nasıl Kullanılır? (Periyodik Tablo)


   Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları sıralandırılması ile oluşturulmuş bir sıralama çizelgesidir. Periyodik tablo veya periyodik cetvel üzerinde sıralama elementlerin atom numaralarına göre yapılmaktadır. Atom numaraları başka elementler ile etkileşimde bulunmamış nötr bir element için proton sayısına eşittir. Bunun sebebi ise atom çekirdeğinde bulunan nötronların ağırlıklarının önemsiz derecede ufak olmasından ileri gelir.

   Elementlerin en küçük yapı taşını atomlar oluşturmaktadır ve sıralamanın bu yüzden yapıldığı bilinmektedir. Periyodik tablo belli bir kurala göre oluşturulmuştur, belli sınıflar ve belli gruplar vardır. Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe Atom numarası artar. Aynı şekilde yukarıdan aşağı gidildikçe de Atom numarasının arttığı görülecektir. Periyodik Cetvelde 1-2-3 A grubu elementleri metallerden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla Alkali metal,  Toprak Alkali Metal ve Toprak metallerden oluşmaktadır. 4A grubu Karbon dediğimiz çok önemli elementlerden 5A grubu ise Azot grubudur. 6A grubu elementlerine Kalkojen ismi verilir. 7A grubu halojen elementleri iken 8A grubuna da soygazlar ismi verilmiştir. Periyodik cetvel üzerinde en kararlı ve kimyasal tepkimeye kapalı elementler soygaz grubunda toplanmış bulunmaktadır.

   Periyodik tablo sürekli yerinde sayan bir bilimsel cetvel değildir, gün geçtikçe tabloya yeni elementler eklenmektedir. Periyodik tabloya eklenen yeni elementler araştırıldığında son 2016 yılında periyodik cetvele 4 yeni element eklendiği görülecektir, bu elementler insan eliyle oluşturulmuş elementlerdir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Yorum Yap