Soy Ağacı Nedir?

Soy Ağacı Nedir?


   Soy ağacı eski soylu ailelerin nesillerini kontrol edebilmesi için oluşturdukları kayıtlar neticesinde günümüze kadar ulaşmış eski bir adettir. Özellikle Orta Çağ Avrupa’sından öncelere dayanan soylu ve soysuz sınıfları, aileleri buna benzer soy ağacı oluşturmaya itmiştir.

Günümüzde merak ve hobi dışında herhangi bir geçerliliği yoktur. Soy ağacı en son bilinen ata ve ana kişisi baz alınarak oluşturulur. Bilinen en eski çift, ata çifti en üste yazılır ve onun çocukları, torunları, torunlarının çocukları alta gelecek şekilde yazılır. En üst tepeye en yaşlılar yani ana ve ata yazılır, kişi yaşları küçüldükçe çocuklar ve torunlar sıralamasıyla aşağı doğru iner.

Soy ağacının en altında en yeni nesil bulunur. Tükiye’de soy ağacı merakı bir hobi olarak sürmektedir. Bunun için ücret karşılığında soy araştırma sağlayan internet siteleri ve kurumlar bulunmaktadır. Sizlere 7-8 kuşak öncesine kadar bilgi sağlamaktadırlar. Bunun için Cumhuriyet ilk dönem nüfus kayıtları ile gün yüzünde bulunan Osmanlı nüfus kayıtları üzerinden araştırma yaparlar.

Soy ağacı uğraşı Soylu sınıfının haklarını muhafaza etmek için bir zorunluluk halinde ortaya çıksa da zamanla insanlar arasındaki sınıf farkının soy meselesinden uzaklaşması üzerine eskisi kadar üzerine düşülen bir uğraş değildir. Dünya üzerinde en uzun soy ağacı, ünlü Çin düşünürü Konfüçyüs’ün soy ağacıdır. Günümüzde ise tam teyitli soy ağacı oluşturmak oldukça zordur.

[Toplam:2    Ortalama:2/5]

Yorum Yap