Sürrealizm Nedir ?

Sürrealizm Nedir ?


İlk olarak Fransa’da ortaya çıkan sürrealizm, gerçeküstücülük anlamına gelmektedir. Fransa’da çıkan bu akımın, oluşmasındaki en büyük etken ise Dadaizmdir. 1924 yılında ortaya çıkan sürrealizmin kurucusu ise Fransız André Breton’dur. André Breton, Sürrealizm Manifesto adındaki eserini hazırlayarak sürrealizmin ilkelerini insanlara duyurmuştur.

Breton’un sürrealizmi oluşturmasında Sigmund Freud’un fikir ve görüşlerinin büyük bir etkisi görülmektedir. Ancak Breton, Freud’un bu fikirlerini edebiyatın içine karıştırarak insan ve toplumu tek çatı altında incelemiştir. Bu sayede bilinçaltını temel alan sürrealizm akımı da yazı metodu olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Sürrealistlerin Ortak Görüşü


Bütün sürrealistlerin ortak görüşünde, insanın bilinçaltı ahlak, din, toplum ve yasalar gibi zorunlu etkenlere maruz kalarak oluşmaktadır. Aynı şekilde bilinçaltını oluşturan çeşitli etkiler de bu durumlara göre düzenlenmektedir. Sürrealistlere göre, rüyalar tamamen bilinçaltının bir ürünüdür.

Sürrealistlerin Genel Amacı Nedir ?


Freud’un fikir ve görüşlerinden etkilenen sürrealistlerin genel amacı, insan bilinçaltını bir şekilde ortaya çıkartmaktır. Freud yaptığı çalışmalarında, insanların rüyalarında genel olarak cinsel içeriklerin olmasını toplum, din ve kurallar gibi etkenler ile bastırılan kişiliklerin olmasına bağlamaktadır. Sürrealistlere göre de rüyalar kişilerin bilinçaltında gizlenen fikir ve hislerin açığa çıkma yöntemidir. Bu hisleri ortaya çıkartmaya çalışan edebiyat akımı ise sürrealizmdir.

Sürrealizmde bilinçaltına dair fikirlerin yanı sıra, kendine özel bir anlatım dili ve üslup da bulunmaktadır. Herkes tarafından anlaşılır bir dilden sakınan sürrealistler genel olarak kapalı anlatımlar ile eserlerini ortaya koymaktadırlar. Sürrealistlerin eserlerinde dikkat çeken bir diğer nokta ise, eserlerde noktalama işaretleri bulunmamasıdır. Noktalama işaretlerinin koyulmamasının sebebi ise, yazarların kendisini noktalama işaretleri ile sınırlandırmak istememeleridir.

20.yüzyılın en etkili ve ön planda olan akımlarından birisi olan sürrealizmin en önemli temsilcileri André Breton, Luis Aragon ve Paul Eluard’dır. Edebiyatın yanı sıra sürralizm resim gibi diğer sanatlarda da kendini göstermeyi başarmıştır. Dünyaca ünlü ressam Salvador Dali’nin eserlerinde sürrealizm etkilerini açıkça görmek mümkündür.

Sürrealizm Ressamları ve Eserleri


Türk Edebiyatında sürrealizmin etkileri, Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan Garipçilerde görülmektedir. Garipçiler akımının en önemli temsilcileri olan Orhan Veli Kanı, Melih Cevdet Andaydan ve Oktay Rıdat Horuzcu’nun eserlerinde sürrealizm etkilerini görebiliriz. Bu 3 sanatçı akımın önderleri olmakla birlikte, eserlerini de Garip adlı bir kitapta birleştirmişlerdir. Garipçilerin en önemli özellikleri, şiirde kafiye, uyak ve noktalama işaretleri kullanmamalarıdır. Bunlar gibi kuralların şiiri kısıtladığını düşünen sürrealistler, eserlerini tamamen bağımsız olarak hayata geçirmek istemiştir. pisa kulesi
sürrealizm nedir
salvador dali sürrealizm
sürrealizm ressamları ve eserleri
surrealizm
sürrealizm
soyut resim
soyut resimler
sürrealizm nedir
çağdaş sanat akımları
sürrealizm nedir
sürrealizm akımı
sürrealizm örnekleri
sürrealizm ne demek
sürrealist tablolar

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

3 Comments

 • Sürrealizm lisedeki Türk dili ve Edebiyati derslerimizdeki akimlardan akilda kalan tek kelimeyle ifade edilmesi önemli akimlardan hepsini hatmetmişimdir. Bilindiği üzere gerçeküstücülüktür. Bu akımı en çok yansıtan, kullanan, ses getiren bence resim olmuştur. Karşısında 5 saat durup yaptığımız yorum ile ressamın beynindekinin tutmamasıdır. (Zaten Ressam için amaç ta budur) En önemli savunucusunun Andre Breton olduğunu bildiğim Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında doğan bir akımdır. Sürrealist akım hem söylenişi hem içerdiği anlam itibarıyla entel bir kavram olup, iç dünyamızda vuki bulan bir anlatım olmuştur.

 • Gerçek üstücülük.
  Sıra dışı konuları hedef alır.Dali öncüsüdür.
  O kadar uçuk bir ressamdır ki, geceleri uykusundan uyanıp rüyalarının resmini yaptığı söylenir.
  Deli desen deli değil. fakat çok akıllıda değildir topluma göre.
  Fakat fırçası çok iyidir.
  Çıplak bir halde yorganın altına girerek basın toplantısı yapacak kadar tuhaf bir kişiliktir.
  Özellikle eriyen saatler kendisiyle özdeşleşmiştir. Salvador dali ispanyoldur fakat dünyanın birçok yerinde eserleri sergilenmektedir.

Yorum Yap