Türklerin Kullandığı Alfabeler

Türklerin Kullandığı Alfabeler


Türkler, geçmişten günümüze tarih sahnesinde varlığını sürdürmüş bir ırk olarak bir çok coğrafyada yer almıştır. Bu coğrafi çeşitliliğin bir etkisi olarak kendi kültürlerini oluşturma sürecinde bir çok kültürden de etkilenmiştir. Bilinen en eski kaynaklardan bugüne, Türklerin kullandığı alfabeler beş farklı başlık altında toplanmaktadır. Bu alfabelerde harf ve yazım tarzı farklılıklar içermekte, sondan eklemeli harflerin kullanımı ve okunmalardaki değişimler zaman içerisinde kendine has bir dilin oluşmasına zemin hazırlamıştır.

Göktürk Alfabesi


Göktürk Alfabesi, Orhun’da yaşamakta olan Türkler’in kullandığı ve 38 harften oluşmakta olan bir alfabedir. Bu alfabenin kendine özgü heceleri farklı harflerle yazılmakta olup diğer adı Orhun Alfabesi’dir. Alfabeyi kullanan ırklar, farklı eklemelerde bulunmuş, dört sesiz sekiz farklı sesi karşıladığı bir alfabe geliştirmiştir. Göktürk Alfabesi sağdan sola doğru yazılan bir alfabedir.

Uygur Alfabesi


Uygur Alfabesi 18 farklı işaretten meydana gelen, Göktürk Alfabesi’nden sonra tercih edilen alfabedir. 4 sesli harfin dışındaki tüm harflerin sessiz olarak dizildiği alfabenin yazıcılara “bakşıgeri” veya “bakşı” denilmektedir.

Türklerin islamiyeti kabulünden sonra alfabesi de değişmiştir. Ortalama 31 ile 36 arasında farklılık gösteren yeni alfabede Arap alfabesinden esinlenilmiştir. Tarihin en önemli eserleri bu alfabe ile oluşturulmuştur. Yazım şekli sağdan soladır.

Kiril Alfabesi


Kültürümüzü yozlaştırmak adına Rus güçlerinin kullanmayı zorunlu kıldığı Kiril Alfabesi otuz sekiz harften oluşur ve pek çok sembol içerir. Rusya’da varlık gösteren Türklerin bir dönem bu alfabeyi kullandığı bilinmektedir.

Latin Alfabesi


Azeri Türklerinden günümüze kadar gelen Latin Alfabesi Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra yaygın olarak kullanılmaya başlamış ve zaman içerisinde şimdiki halini almıştır. Kullandığımız alfabenin temellerini oluşturan bu alfabede sekiz sesli harf bulunmaktadır. Bu alfabelerin dışında Türklerin kullandığı alfabeler farklı kültür özellikleri kapsamında etkinliğini sürdürememiş, kısa süre içerisinde tarih sayfalarından silinmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Yorum Yap